Donem serveis lingûístics amplis per a empreses poloneses i espanyoles, que necessitin formar el seu personal, tant a Espanya com a Polònia.
Posem a la seva disposició a traductors i intèrprets especialitzats i competents amb una àmplia experiència professional en molts camps.
Les persones que componen el nostre equip són, majoritàriament, graduats en Filologia altament qualificats (alguns amb el títol oficial de traductors jurats), així com professionals especialitzats en diferents camps, com ara enginyers, advocats, tècnics,economistes, etc.
Formació lingüística per a:
• Per a institucions / empreses / altres entitats
• Per a clients individuals, com classes particulars
• Ensenyament de l'espanyol i català per polonesos i altres estrangers

Tarifes


Donem classes d'1 hora o 1.5 hores de durada, i el preu dependrà de la mida del grup. Cal afegir un extra en cas de desplaçament superior a 10 km

PER 1 SOL ESTUDIANT (classe particular)
Classes d'1 hr. de durada: 70 zl (pot ser dues vegades per setmana)
Classes de 1.5 hr. de durada (90 min.): 90 zl, més beneficiós per a ambdues parts,

PER DOS, TRES O QUATRE ESTUDIANTS alhora:

Classes d'1 hr. de durada: 75zł (pot ser 2 vegades per setmana)
Classes de 1.5 hr. de durada: 100 zl, és beneficiós per a ambdues parts, perquè vostè financerament, per a mi, de forma temporal.

PER UN GRUP MAJOR DE 3 ESTUDIANTS alhora:

Preus a convenir
Cursos de llengua espanyola i de català: NIVELLS

Nivell A1: (principiant) Aquest nivell inicial està pensat per a aquells estudiants que no tenen cap coneixement de l'espanyol. L'objectiu és que l'alumne en acabar el curs comenci a comprendre i expressar-se de forma oral i escrita. 
 Nivell A2: (plataforma) Aquest nivell està dirigit als alumnes que tenen alguns coneixements previs de la llengua espanyola. Es començarà revisant les estructures fonamentals i un vocabulari bàsic, que progressivament s'aniran ampliant. En acabar el curs l'estudiant serà capaç de descriure i expressar en termes senzills aspectes del seu passat, i del seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates a nivell elemental.

Nivell B1: (mitjà o llindar) Aquest nivell està enfocat per a aquells alumnes que vulguin avançar en l'ús de l'espanyol i ser capaços de comprendre textos clars en llengua estàndard, si tracten de qüestions conegudes. En acabar el curs l'estudiant sabrà produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o d'interès personal. Podrà descriure experiències, somnis, esperances i ambicions, i justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

Nivell B2: (avançat) En aquest nivell l'alumne aconseguirà expressar-se amb claredat i ser un usuari independent amb l'ús de l'espanyol. L'objectiu d'aquest nivell és que l'alumne pugui justificar les seves opinions, crear discursos coherents i ben connexionats, tant en l'expressió oral i escrita. Es treballaran temes generals, acadèmics, professionals, d'oci i culturals utilitzant un registre formal o informal adequant-se a les situacions.

Nivell C1/C2: Classes pràctiques d'espanyol avançat, el contingut dependrà de les necessitats de l'alumne, però molt basades en tallers pràctics de conversa.